Training Profiling en Risicomanagement

Trainings-eigenschappen

Data
  • 1 daagse training 16 januari 2020.
  • 1 daagse training 18 juni 2020.
Duur

1 daagse: 2 dagdelen

2 daagse: 5 dagdelen

 

Niveau

1 daagse training: gevorderd

(de training “Doorzien en Trefzeker handelen” moet gevolgd zijn)

 

2 daagse training: Basis

(Een gecombineerde training “Doorzien en trefzeker handelen” met accent op “profiling en risicomanagement”)

Kosten

1 daagse training: 695,00 ex BTW (bedrijven),                                           595,00 ex BTW (zzp)

 

Direct inzicht in drijfveren en risico’s

Als u als HR-professional of leidinggevende (mede)verantwoordelijk bent voor de selectie of benoeming van mensen op voor uw organisatie gevoelige functies, kunt u met onze methode leren op eventuele risico’s te anticiperen en deze daarna te monitoren.

Als u werkt binnen de justitiële keten kunt u met behulp van onze methode leren hoe u het gedrag van verdachten en veroordeelden kunnen inschatten en voorspellen. Tevens kunt u leren om met aanvullende gesprekstechnieken spanning te detecteren en drijfveren te onderkennen. De hier beschreven training wordt voor u nader op maat toegesneden.

Met deze training in de innovatieve en op actueel wetenschappelijk onderzoek gefundeerde INSA-methode bent u in staat om al snel in een gesprek meer doelgericht in te spelen op uw gesprekspartner(s). U zult ook ervaren dat u minder geneigd bent te oordelen over anderen, zodat u effectief meer informatie kunt verzamelen.

Voor wie

HR-professionals, managers, teamleiders en recruiters die een rol spelen bij de selectie en/of aansturing van medewerkers voor gevoelige functies, of voor functies waarbij de teamsamenstelling en/of het passen in de context essentieel is. Lees ook hieronder de ervaringen van deelnemers.

Inhoud

In deze training worden de INSA Methode, andere bewezen profiling technieken en voor u relevante praktische casuïstiek verweven.

Het theoretisch kader voor de INSA-methode wordt gelegd door enkele inleidingen. Hierbij speelt beeldmateriaal een belangrijke rol. U ontwikkelt zo een wijze van waarnemen die nodig is om subtiele non verbale patronen en veranderingen in spanning bij mensen te herkennen. De eerste dag leert u patronen waar te nemen, krijgt u inzicht in hun betekenis en worden praktische oefeningen gedaan in gesprekstechnieken. Op de tweede dag komen de met de patronen samenhangende strategietypen, hun kwaliteiten en valkuilen/risico’s aan bod. Op beide dagen raakt u vertrouwd met andere actuele profiling technieken, zowel in theorie als in de toepassing op voorbeeld casuïstiek.

Specifiek wordt er aandacht besteed aan de voorspelling van gedrag, relevante risico’s, bijvoorbeeld voor uw organisatie of team. U ontvangt een praktische checklist om per situatie specifiek en planmatig te monitoren of risico’s voor het gedrag van een medewerker of teamlid toenemen. Met de toepassing van de checklist wordt geoefend aan de hand van casuïstiek in combinatie met videomateriaal.

Tussen de twee dagen van de training oefent u thuis en in de praktijk de zaken die u de eerste dag hebt geleerd met o.a. oefenvideo’s.

De training profiling en risicomanagement voegt voor mij een nieuwe dimensie toe aan werken met risico’s. De training heeft me inzicht gegeven in andere facetten om in kaart te brengen. Het geeft handvatten om menselijk gedrag meer voorspelbaar te maken en daarnaar te handelen.
Linda van Aken

Manager HRM en Kwaliteit Arbo & Milieu , Westland Infra

De training Profiling en Risicomanagement is een absolutie aanrader voor iedereen die betrokken is bij het beoordelen van mensen voor impactvolle functies of interim opdrachten. De basisvaardigheden in combinatie met de praktische checklist die is ontwikkeld faciliteert het waarnemen en de te maken analyse. De beslisser krijgt op deze manier extra waardevolle informatie, zodat een gedegen keuze kan worden gemaakt in het belang van zowel de organisatie als de kandidaat c.q. medewerker.
Alfred Slik

Critical Friend voor business perspectief: