Managen van non-verbale Dynamiek in de interactie

Trainings-eigenschappen

Data
  • 6 oktober en 27 oktober 2021
Duur
2 dagen, 5 dagdelen

 

Niveau
Gevorderd
Kosten

€1095,00 ex BTW (bedrijven);

 €895,00 ex BTW (zelfstandigen)

Aansturen en Procesbegeleiding met de INSA Methode

Gespreksregie en teammanagement op een hoger niveau

Wanneer het voor u belangrijk is om te kunnen anticiperen en sturen op interactie tussen andere mensen, bijvoorbeeld in een team of in een conflictsituatie. Dan biedt deze verdiepende training u inzicht en vooral een praktisch instrumentarium om uw gespreksregie en interventies naar een hoger niveau te brengen.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor mediators, onderhandelaars, leiders, HR-managers, projectmanagers, coaches en andere professionals, die hun effectiviteit in het aansturen en begeleiden van andere mensen in interactie willen versterken. Om mee te kunnen doen aan deze training, dient u de practitioner training Inzicht in non-verbale dynamiek te hebben gevolgd.

De training is erkend door de Mediators federatie Nederland (MfN 15 PE punten).

Werkwijze

Op dag 1 wordt eerst de kennis en analysevaardigheid opgefrist. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de interacties tussen de strategietypen. Dit inzicht wordt geoefend met split screen video materiaal, waarbij eerst de beide gesprekspartners worden geanalyseerd en vervolgens een (situationele) voorspelling wordt gemaakt van hun interactie; de split screen video laat zien hoe de interactie zich voltrekt. De oefeningen worden ondersteund met interactiekaarten per strategietype, die vooral voor de praktijk van de deelnemer bruikbaar zijn. Per type worden alle interacties met andere typen beschreven, zowel in situaties van spanning als in ontspannen situaties; daarmee wordt de bandbreedte van feitelijk te verwachten gedrag in kaart gebracht. Bij elke combinatie worden concrete regietips gegeven om de interactie in goede banen te leiden. Tevens wordt het PNR van elke deelnemer kort besproken en vooral de interactieve impact daarvan; dit wordt gekoppeld aan enkele korte gespreksoefeningen. De deelnemer ontvangt videomateriaal als huiswerkopdracht voor dag 2.

Op dag 2 wordt na het bespreken van de huiswerkopdracht dieper ingegaan op de details van non-verbale interactie. Split screen materiaal laat zien hoe intensief en verfijnd die interactie verloopt. Naast analyse oefeningen met video materiaal wordt de vaardigheid geoefend met een uitgebreide simulatie van een conflictueuze situatie (met twee acteurs); de simulatie wordt voorbereid met een analyse van de beide spelers.