Inspelen op Non-verbaal gedrag voor bedrijfsartsen

Trainings-eigenschappen

Data

 

  • 2, 3 en 12 november 2021

 

Duur

3 dagen, 6 dagdelen

 

Niveau

Basis en gevorderd in de INSA methode

Kosten

€1295,00 ex BTW (bedrijven)

 

 

Als u als bedrijfsarts de communicatiebehoeften en -stijl van een cliënt goed en snel wilt kunnen inschatten en als u meer inzicht wilt krijgen in de dynamiek waarin uw cliënt zich in de werksituatie bevindt. Dan geeft deze training u tegelijkertijd diepgaand inzicht en een praktische aanpak. U krijgt een nieuwe kijk op anderen en ook uzelf en uw eigen non-verbale invloed.
Met deze training in de innovatieve en op actueel wetenschappelijk onderzoek gefundeerde INSA-methode bent u in staat om al snel in een gesprek meer doelgericht in te spelen op uw gesprekspartner(s). U zult ervaren dat u minder geneigd bent te oordelen over anderen. Tevens zult u merken dat u zelf in allerlei situaties gemakkelijker het overzicht behoudt.

Geaccrediteerd  bij Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde,  18 punten

Inhoud

Tijdens de eerste dag leert u repeterende microbewegingen in het gezicht waar te nemen en wordt het theoretisch kader neergezet, zodat u inzicht krijgt in de betekenis van die microbewegingen. Uw eigen non-verbale communicatie komt ook aan de orde. U ziet dan welke invloed u zelf hebt op het proces. 

Op de tweede dag komen de met die patronen samenhangende strategietypen en hun kwaliteiten en valkuilen aan bod. Ook leert u welk effect die patronen hebben op de interactie tussen mensen.   Verder krijgt u praktische inzichten in het functioneren van de strategietypen in organisatie of team. Tussen de twee trainingsdagen door oefent u thuis en in de praktijk wat u tijdens de eerste dag hebt geleerd. U krijgt hiervoor oefenmateriaal opgestuurd.

Op de derde dag wordt inzicht gegeven in de interacties tussen de strategietypen. Dit inzicht wordt geoefend met split screen video materiaal, waarbij eerst de beide gesprekspartners worden geanalyseerd en vervolgens een (situationele) voorspelling wordt gemaakt van hun interactie; de split screen video laat zien hoe de interactie zich voltrekt. De oefeningen worden ondersteund met interactiekaarten per strategietype, die vooral als naslagwerk voor de praktijk van de deelnemer bruikbaar zijn. Per type worden alle interacties met andere typen beschreven, zowel in situaties van spanning als in ontspannen situaties; daarmee wordt de bandbreedte van feitelijk te verwachten gedrag in kaart gebracht. Bij elke combinatie worden concrete regietips gegeven om de interactie in goede banen te leiden. Naast analyse oefeningen met video materiaal wordt de vaardigheid geoefend met een uitgebreide simulatie van een conflictueuze situatie (met twee acteurs); de simulatie wordt voorbereid met een analyse van de beide spelers.