INSTITUTE FOR
NONVERBAL STRATEGY ANALYSIS

Explaining nonverbal impact

INSTITUTE FOR
NONVERBAL STRATEGY ANALYSIS

Explaining nonverbal impact

Wat INSA voor u kan doen

Wilt u uzelf en anderen beter leren begrijpen? Of snel en goed een conflict oplossen? En beter begrijpen wat de motieven en  belangen zijn van uw gesprekspartner en daarop kunnen interveniëren?

Dat kan met de in de praktijk beproefde INSA-methode van Non-verbale Strategie Analyse. Deze methode heeft unieke waarborgen voor kwaliteit en integriteit. De basis is wetenschappelijk onderzoek. Onze publicatie met de Universiteit van Amsterdam is online beschikbaar. De  INSA meetmethode is empirisch en controleerbaar. 

INSA-professionals analyseren de onbewuste, hoog-repeterende microbewegingen in het gezicht. Die geven binnen enkele minuten informatie een indicatie over welke boodschappen mensen uitzenden en waarvoor zij gevoelig zijn.

INSA-professionals zijn gespecialiseerd in teamconsultancy, procesbegeleiding, profiling en trainingen.

U kunt ook zelf de INSA-methode leren.

Over ons

INSA bestaat uit gedreven professionals met elk een eigen achtergrond en  daarnaast een gezamenlijke focus op het beter en effectiever gebruiken van communicatie tussen mensen.

Het feitelijk observeren en uw oordeel uitstellen is essentieel om relevante informatie in non-verbale gedragingen te herkennen. Dit is onze basis, samen met het commitment om onze methode steeds te toetsen in wetenschappelijk onderzoek.

Wij leveren consultancy diensten om uw probleem doeltreffender op te lossen. Daarnaast geven wij trainingen om u te leren hoe u dit zelf kunt doen.

Voor wie

teams

Met de Team Navigator® kunt u snel en diepgaand inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw team, om uw acties effectief en efficiënt daarop af te stemmen.

onderhandelaars & Mediators

Met de INSA-methode van Non-verbale Strategie Analyse leert u als onderhandelaar en mediator te anticiperen op het gedrag van mensen en processen. Daarnaast leert u doelgericht in te spelen op het gedrag van uw gesprekspartners of conflictpartijen. En een meer effectieve regievoering in onderhandelingen of mediation voor te bereiden.

Professionals op het gebied van veiligheid, politie en justitie

Onze professionals zijn in staat om u te leren kijken naar de motieven en drijfveren achter deviant gedrag. Door middel van onze trainingen leert u anders te kijken naar non-verbaal gedrag. Hiermee ontwikkelt u de vaardigheid om uw  gesprekstechnieken binnen interview en verhoor effectiever te maken.

HR-professionals

De INSA-methode van Non-verbale Strategie Analyse geeft u inzicht in belangrijke factoren met betrekking tot het functioneren van mensen in een team of organisatie. U leert de INSA-methode te gebruiken als screeningsmodel, waarmee u betere randvoorwaarden kunt scheppen voor uw bedrijf en medewerkers.

INSA, expertisecentrum voor specialistische consultancy en training

Wij maken de onbewuste onderstroom in communicatie transparant en beïnvloedbaar. Door middel van het aanleren van vaardigheden stellen wij mensen in staat om gedrag te herkennen. Hierdoor wordt het mogelijk gedrag te beïnvloeden en communicatie effectiever te maken. Wij ondersteunen onze klanten bij het verkrijgen van diepgaand inzicht in teamwork, onderhandelingen, mediations en risicomanagement bij gevoelige situaties.

een greep uit onze trainingen

Professioneel onderhandelen

Vanuit de onderhandelingspraktijk voor uw beroepspraktijk

Is onderhandelen een onderdeel van uw werk en handelt u daarbij vooral vanuit uw ervaring en gezond verstand? Dan is het wellicht goed u op een professioneel en strategisch niveau verder te verdiepen. Onze praktijkgerichte training geeft u in dit geval een cruciale voorsprong tijdens uw onderhandelingen.
Succesvol onderhandelen is namelijk meer dan een methode kennen.

Door-zien en Trefzeker Handelen

Basistraining INSA-methode van Non-verbale Strategie Analyse
Ontwikkel de vaardigheid om te voorspellen hoe het gedrag van mensen en processen zich ontwikkelen. Leer doelgericht in te spelen op het gedrag van uw gesprekspartners.

Ook leert u uw eigen non-verbale impact op anderen beter te begrijpen.

Profiling & risicomanagement

Professionele analyse, monitoring en interventies

Wilt u zeker stellen dat een teamlid of een medewerker handelt conform de waarden en normen van uw bedrijf? En wilt u daarnaast blijven zorgdragen voor het goede imago van de organisatie? Met behulp van de INSA-methode van de non-verbale Strategie Analyse leert u kwaliteiten, valkuilen, motieven en drijfveren van uw medewerker(s) herkennen. Met deze training leert u sneller kansen en risico’s te onderkennen voor uw bedrijf.

Contact opnemen